• Prekršajni sud u Aranđelovcu

  Prekršajni sud u Aranđelovcu

   34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 102
   034 723-908
   034 723-908
   uprava@ar.pk.sud.rs

  Matični broj: 17773968 PIB: 106398778

  Predsednik suda
  Marica Milovanović

 • Prekršajni sud u Aranđelovcu, Odeljenje suda u Topoli

  Prekršajni sud u Aranđelovcu

  Odeljenje suda u Topoli

   34310 Topola, Bulevar Kralja Aleksandra 19
   034 6811-580
   034 6811-580
   topola@ar.pk.sud.rs

  Predsednik odeljenja
  Mila Milošević

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača