Rad sa strankama


Radno vreme Prekršajnog suda u Aranđelovcu je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 08.00 - 15.00 časova.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.