Kontakti Prekršajnog suda u Aranđelovcu


Prekršajni sud u Aranđelovcu

 34300 Aranđelovac, Knjaza Miloša 102
PAK 540507


Matični broj: 17773968
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106398778

Sudska uprava


Administrativno-tehnički sekretar

 034 723-908
 034 723-908
 uprava@ar.pk.sud.rs

Pisarnica


 034 723-908

Računovodstvo


Šef računovodstva

 034 723-908

Odeljenje suda u Topoli


 34310 Topola, Bulevar Kralja Aleksandra 19
PAK: 543215


 034 6811-580
 034 6812-339
 topola@ar.pk.sud.rs