Sudska uprava Prekršajnog suda u Aranđelovcu


Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Aranđelovcu čine:

• Predsednik suda, Marica Milovanović


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Snežana Urošević, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.


• Državni službenik, Snežana Tomić


Obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika suda.