Portparol Prekršajnog suda u Aranđelovcu


Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Marica Milovanović.

Tehničko lice za kontakt, Snežana Tomić.

 034 723-908
 uprava@ar.pk.sud.rs