Održan "Dan otvorenog suda" u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu


09.05.2014. godine, Aranđelovac

Dana 09.05.2014.godine u Prekršajnom sudu u Aranđelovcu je održan "Dan otvorenog suda" za učenike srednjih škola organizovan uz pomoć USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) čiji je cilj upoznavanje mladih ljudi sa načinom funkcionisanja prekršajnih sudova, ulogom prekršajnih sudova i njihovih sudija u pravosudnom sistemu Republike Srbije kao i postupku koji se vodi pred ovim sudskim organima.