Изабран председник Прекршајног суда у Аранђеловцу


23.12.2020. године, Београд

На Осмој седници Другог редовног заседања у 2020. години одржаној 23.12.2020. године Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о избору председника судова.
По други пут је за председника Прекршајног суда у Аранђеловцу изабрана судија Марица Миловановић, на мандат од четири године.
Свечана седница поводом ступања на фунцију председника суда одржана је у Прекршајном суду у Аранђеловцу дана 29.12.2020.год. уз поштовање прописаних мера заштите од пандемије.