Правилници и акти Прекршајног суда у Аранђеловцу


Правилник о безбедности ИК система, 07.02.2024. године Pdf
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности, 26.01.2024. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2024. годину, 25.10.2023. године Pdf
Измена Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2023. годину, 28.02.2023. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2023. годину, 29.11.2022. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2022. годину, 26.11.2021. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2021. годину, 25.11.2020. године Ms Word Pdf
Измене Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2020. годину, 27.01.2020. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2020. годину, 25.11.2019. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2019. годину, 23.11.2018. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2018. годину, 27.11.2017. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2017. годину, 21.11.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2016. годину, 25.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, као и поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Аранђеловцу, 15.06.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2015. годину, 21.11.2014. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Аранђеловцу за 2014. годину, 22.11.2013. године Ms Word Pdf