Портпарол Прекршајног суда у Аранђеловцу


Функцију портпарола суда обавља председник суда Марица Миловановић.

Техничко лице за контакт, Снежана Томић.

 034 723-908
 uprava@ar.pk.sud.rs