Судије Прекршајног суда у Аранђеловцу


Распоред судија у седишту


1. Марица Миловановић, председник суда
2. Зорица Станишић, заменик председника суда
3. Снежана Урошевић

Распоред судија у одељењима


Одељење у Тополи

4. Мила Милошевић
5. Оливера Ђорђевић